Eina de gestió per a concursos de creditors

 

[Programari.INFO AC]

Eina de gestió per a concursos de creditors

 


 

L'octubre de 2011 es va modificar la llei concursal, concretament l'apartat 85 on es legisla sobre la comunicació dels crèdits a l'administració concursal.

A partir d'aquesta llei es permet la comunicació per mitjans electrònics.

 

Extracte de la modificació de la llei segons BOE:

 

JEFATURA DEL ESTADO

15938

Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

 

...

Cincuenta y ocho. Se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artículo 85:

 

«2. La comunicació se formulará por escrito firmado por el creditor, por cualquier otro interesado en el crédito o por quien acredite representación suficiente de ellos, y se dirigirá a la administración concursal. La comunicació podrá presentarse en el domicilio designado al efecto el cual deberá estar en la localidad en la que tenga su sede el juzgado, o remitirse a dicho domicilio. También podrá efectuarse la comunicació por medios electrónicos. El domicilio y la dirección electrónica señalados a efectos de comunicaciones serán únicos y deberán ser puestos en conocimiento del juzgado por el administrador concursal al tiempo de la aceptación del cargo o, en su caso, al tiempo de la aceptación del segundo de los administradors designados.

 

...

 

 

El problema

A qualsevol entorn de documentació és necessari disposar d'eines que permetin gestionar la documentació, els contactes, els enviaments i altres informacions relacionades amb l'entorn.

En aquest cas es tracta de gestionar las següents transferències d'informació:

 • Comunicació vía email amb els creditors d'un concurs.
 • Recepció controlada de la documentació d'un creditor: factures i altres crèdits.
 • Validació de les dades d'empreses i contactes dels creditors.
 • Enviament de documentació generada per l'Administració Concursal.

Molts dels administradors concursals actualment estan utilitzant el correu electrònic per gestionar grans volums d'informació. Amb les eines de correu electrònico es poden rebre i enviar documents i classificar-los però és una feina manual i sense metodologia.

Això provoca que es perdi documentació, no s'enviïn correctament els avisos i no es disposi d'informació de la situació actual. I molt menys tot això de forma ordenada i de ràpid accés.

 

La solució

L'eina “Programari.INFO AC” ha estat desenvolupada per a solucionar aquest problema i sobretot per a disposar d'un entorn de treball ordenat que permeti la classificació de documents i crèdits, la generació d'informes i la descàrrega controlada.

Per a qui és útil ?

Per als administradors concursals que volen tenir controlada i ordenada la comunicació amb els creditors i els documents relacionats.

Funcions més rellevants:

 • Accés
  • L'accés es realitza per internet mitjançant un navegador.
  • Permet comunicació segura amb HTTPS/SSL.
  • Tots els participants tenen un codi d'usuari personalitzat per cada concurs.
  • Existeix la possibilitat d'assignar un usuari al jutge per tal que pugui accedir al sistema.
 • Gestió de dades
  • Permet gestionar múltiples concursos de creditors.
  • Permet importar dades de creditors des d'Excel o introduir les dades manualment.
  • Permet la gestió de documents internament. Es pot adjuntar qualsevol tipus de document per a gestió interna i opcionalment fer-lo visible a tots els usuaris o només a un creditor.
  • Permet als creditors accedir a les seves dades i rectificar-les i també adjuntar els seus documents de crèdits.
  • Sistema d'edició de crèdits funcional, accedeixi al document i editi els valors sense necessitat d'accedir a la fitxa del crèdito
  • Exporta les dades a Excel.
  • Exporta les dades a Excel preparades per a combinar amb Word
 • Seguretat
  • Manté un registre d'accions realitzades a nivell d'usuari.
  • Cada creditor té assignat un codi d'usuari únic.
  • Cada usuari només té accés a les seves dades per a un únic concurs.
  • Els creditors no tenen accés a la plataforma de gestió interna.
  • Avisos a un grup d'usuaris administradors quan un creditor fa canvis a la web privada.
  • Les descàrregues de documents queden registrades
 • Comunicació
  • Sistema de cartes integrat amb sortida en format PDF i plantilles editables online
  • Permet mitjançant un sistema de combinació personalitzar enviaments de correu electrònic a tots els creditors o només als que tenen canvis.
  • Múltiples plantilles de correu electrònic modificables.
  • Amb les diferents plantilles permet tot tipus de comunicacions massives per correu electrònic amb confirmació de lectura opcional.
  • Incorpora un sistema propi de missatgeria per tal de tenir en un sol lloc tots els missatges intercanviats amb els creditors.
  • Possibilitat de seleccionar a quins destinataris vol enviar la informació.
  • Possibilitat d'adjuntar enllaços directes als documents durant l'enviament de correu electrònic (documents adjunts)
 • Web
  • Possibilitat de gestionar el contingut web permetent la publicació de continguts addicionals.
  • Idioma a nivell d'usuari i sense límit d'idiomes.
  • Possibilitat d'hospedatge als nostres servidors.

 

Funcionament

L'administrador concursal accedeix al sistema i dona d'alta un nou concurs. Seguidament pot importar un document Excel (segons plantilla) per afegir les dades de creditors o fer les altes manualment.

Una vegada introduits els creditors, ja pot generar el primer enviament de correu electrònic. El més normal serà enviar un email de confirmació del correu electrònic de contacte o enviar directament un missatge amb el codi d'usuari i password junt amb l'adreça de la web als creditors.

Un cop els creditors coneixen el seu usuari i password poden accedir a l'adreça de la web i comunicar els seus crèdits i adjuntar la documentació de cada un d'ells. També poden comprovar les seves dades de contacte.

Els administradors concursals poden accedir a aquesta informació, comprovar-la, descàrregar-la, modificar-la i afegir el que sigui necessari. A partir dels imports dels crèdits elaboren el reconeixement del deute de cada un dels crèdits.

Finalment s'obté un llistat de tots els creditors i un resum de crèdits demandats, comunicats i reconeguts. Això es pot comunicar a tots els creditors amb un altre enviament massiu de correu electrònic.

En qualsevol moment els creditors, els administradors i el jutge poden accedir a tota la informació a la que l'administrador concursal dona accés.

 

Captures de pantalla

Pantalla de resum de situació del creditor

Il·lustració 1 - Pantalla de resum de situació del creditor

Pantalla de dades de contacte del creditor

Il·lustració 2 - Pantalla de dades de contacte del creditor

Modificació i inserció de crèdits

Il·lustració 3 - Modificació i inserció de crèdits

Descàrrega de documents

Il·lustració 4 - Descàrrega de documents

Missatgeria interna

Il·lustració 5 - Missatgeria interna

Missatge

Il·lustració 6 - Missatgeria interna - Missatge

Gestió interna. Concursos

Il·lustració - Gestió interna. Concursos

Creditors amb missatges

Il·lustració - Gestió interna: creditors

Missatges del creditor

Il·lustració - Gestió interna: missatges

 

 

La nostra proposta

Dues modalitats:

 • Lloguer. Pot tenir la web concursal als nostres servidors, nosaltres ens encarreguem de tot per un modest lloguer anual.
 • Compra. Si vostè ja disposa de servidor web podem integrar el servei al seu propi servidor. Només cal disposar d'una base de dades MySQL, PHP i suficient espai al disc del servidor per emmagatzemar els seus documents concursals.

Informi´s sense compromís. Nosaltres l'assessorarem.

 

Si té dubtes, provi-ho !

Soliciti una demostració sense compromís contactant amb nosaltres.

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.